Chuông gió đồng 4 chuông / ống

Chuông gió bằng Đồng được sử dụng trong phong thủy treo ở cửa sổ hay cửa nhà giúp hóa sát, giảm đi những luồng khí xấu vào nhà và giúp cho cuộc sống bình an hơn