Chuông gió gỗ, tre, trúc

Chuông Gió Bằng Gỗ, Tre, Trúc Chất Lượng Cao được sử dụng trong phong thủy hóa sát và trang trí không gian sống. Thường được dùng để treo ở cửa sổ hay cửa nhà giúp hóa sát, giảm đi những luồng khí xấu vào nhà và giúp cho cuộc sống bình an hơn