Chuông gió gỗ, tre, trúc 5 chuông / ống

Chuông Gió Bằng Gỗ, Tre, Trúc Chất Lượng Cao được sử dụng trong phong thủy hóa sát và trang trí không gian sống. Thường được dùng để treo ở cửa sổ hay cửa nhà giúp hóa sát, giảm đi những luồng khí xấu vào nhà và giúp cho cuộc sống bình an hơn