Chuông gió hợp kim 18 chuông / ống

Chuông gió bằng Nhôm được sử dụng trong phong thủy hoa sát. Thường sử dụng treo ở cửa sổ hay cửa nhà giúp hóa sát, giảm đi những luồng khí xấu vào nhà và giúp cho cuộc sống bình an hơn